Tussentijdse evaluatie exploitatie Betuweroute

Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Horvat & Partners een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de exploitatie van de Betuweroute, om als input te dienen voor een beslissing over het al dan niet openbaar aanbesteden na afloop van de huidige concessieperiode. Op basis van een analyse van kosten, opbrengsten en vervoersbewegingen en gesprekken met belangrijke stakeholders is het ministerie geadviseerd over een aantal andere factoren die een rol zouden moeten spelen bij het maken van een goede afweging.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten