Ondersteuning prijsvorming OV Terminal Zuidasdok

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Het project betreft het verbreden en ondergronds brengen van Rijksweg A10 en het daarboven realiseren van een nieuw station Amsterdam Zuid, een OV-terminal en nieuw ingericht, groen stationsgebied. Het eerste onderdeel van Zuidasdok betreft de uitbreiding van de OV Terminal (OVT), bestaand uit drie deelprojecten: OVT1, 2 en 3.

 

De opdracht voor OVT1 en 2 kent een zogeheten twee-fasen-aanpak. Daarbij is eerst een aannemer gecontracteerd voor een doorgrondings- en prijsvormingsfase, resulterend in een aanbieding voor de realisatie. Indien de opdrachtgever tevreden is met de aanbieding, wordt de realisatiefase gegund aan deze aannemer. Op die manier is de realisatie van deelproject OVT1 begin 2022 gegund aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis en Van Gelder).

 

Parallel is Nieuw-Zuid op 1 oktober 2022 gestart met de doorgrondings- en prijsvormingsfase van OVT2. Opdrachtgever Zuidasdok en aannemer Nieuw-Zuid zagen beide meerwaarde in het daarbij betrekken van Horvat & Partners als onafhankelijke partij.

 

In die rol hebben we gedurende dit proces zowel de raming van Zuidasdok als de begroting van Nieuw-Zuid beoordeeld. Dit deden we risicogestuurd, door te focussen op de grote posten en op de belangrijkste verschillen. Per onderdeel van de raming en begroting hebben we een oordeel gegeven over de hoogte en betrouwbaarheid. Verder hebben we geadviseerd over hoe om te gaan met bepaalde verschillen, door bijvoorbeeld te adviseren over een betrouwbaardere wijze van ramen en begroten. Of over gezamenlijke pain/gain-afspraken, waar inzichten sterk verschilden.

 

Hiermee hebben we bijgedragen aan een objectief en zorgvuldig prijsvormingsproces, dat medio september 2023 heeft geresulteerd in gunning van de realisatiefase aan Nieuw-Zuid.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten