Second opinions kostenraming Uithoornlijn

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever voor de ombouw van de Amstelveenlijn (tramlijn 51) tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. Als deze ombouw in 2020 klaar is, wordt de trambaan 4,5 kilometer doorgetrokken naar het centrum van Uithoorn, de Uithoornlijn. Met de Uithoornlijn ontstaat een directe verbinding tussen het centrum van Uithoorn en Amsterdam Zuid, waar reizigers kunnen overstappen op de Noord/Zuidlijn of busverbindingen in de oost-westrichting.

 

In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam heeft Horvat & Partners in 2016 en 2017 second opinions uitgevoerd op de kostenraming inclusief de risicoreservering voor de aanleg van de Uithoornlijn. Doel hiervan was om de betrouwbaarheid van deze raming vast te stellen en daarmee besluitvorming over de realisatie van de Uithoornlijn te kunnen ondersteunen.

 

Met dit doel hebben we in twee fasen van het project een beoordeling op hoofdlijnen uitgevoerd op (de meest risicovolle onderdelen van) het ontwerp en de vertaling daarvan naar de kostenraming en het risicodossier. Voor deze beoordeling hebben we gebruik gemaakt van onze kennis en ervaring bij andere light rail / spoorse projecten en kostenkentallen voor dergelijke systemen. Onze beoordeling resulteerde in een rapport met conclusies ten aanzien van de ramingssystematiek, eenheidsprijzen en percentages, scope en hoeveelheden, en onzekerheden en risico’s. Ten slotte bevatte ons rapport aanbevelingen voor verbetering.

 

Mede op basis van de second opinions door Horvat & Partners heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam eind 2016 de voorkeursvariant voor de Uithoornlijn definitief vastgesteld en eind 2017 het uitvoeringsbesluit genomen.