Second opinion raming Doorstroomstation Utrecht (DSSU)

Het project DSSU omvat het opnieuw inrichten van de sporen op en rond Utrecht Centraal. Het betreft een ingrijpende rationalisatie van onder andere het aantal wissels om de (betrouwbaarheid van de) doorstroming te bevorderen. Deze werkzaamheden vinden plaats terwijl 'de winkel open is'; oftewel de dagelijkse operatie op het drukste spoorknooppunt van Nederland mag niet worden gestoord.

 

Verschillende wijzigingen en factoren hebben ertoe geleid dat de kosten van het project hoger uit lijken te gaan vallen dan begroot. Gevolg is dat ProRail een aanvullende subsidie voor het project DSSU aanvraagt bij het Ministerie van I&M. Het Ministerie heeft om deze reden ProRail gevraagd een nieuwe prognose eindstand voor DSSU te bepalen en Horvat & Partners gevraagd om deze geactualiseerde prognose eindstand te beoordelen.

 

Het doel van de uitgevoerde second opinion was het verkrijgen van een oordeel over de betrouwbaarheid van de vernieuwde prognose eindstand van het project DSSU. Horvat & Partners heeft binnen deze opdracht de prognose eindstand van het project DSSU beoordeeld, inclusief de bijbehorende kostennota, het risicodossier, de planning (fasering) en het (Railverkeerstechnisch) ontwerp (op hoofdlijnen).

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten