Onderzoek veilige berijdbaarheid

Naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten en gebreken met spoor en wissels (dit met niet-beschikbaarheid van het spoor tot gevolg), heeft Horvat & Partners in opdracht van ProRail een onderzoek uitgevoerd naar de veilige berijdbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur.

 

Dit onderzoek had betrekking op het gehele instandhoudingsproces. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een twintigtal interviews van systeemmanagers bij ProRail in Utrecht tot op de werkvloer in de regio en bij twee geselecteerde procescontractaannemers. In een op dit onderzoek toegespitst toetskader is beschreven hoe de ideale organisatie er uit zou moeten zien op het aspect veilige berijdbaarheid en vervolgens is hier op gestructureerde wijze aan getoetst. We hebben onder andere de normering, contractering (inclusief nieuwe contractvorming), aansturing van het onderhoud door ProRail, uitvoering door de aannemers, en de inspectie- en meetprocessen waaronder de meettreinen onder de loep genomen.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten