Weg

Het Nederlandse snelwegennet is een zorgvuldig uitgebalanceerd netwerk, dat dagelijks een cruciale schakel vormt in de mobiliteit van Nederland. Verstoringen in de beschikbaarheid van ieder van de elementen in dit netwerk hebben potentieel grote gevolgen voor de mobiliteit. Dit netwerk bestaat niet alleen bestaat uit asfalt, maar ook uit tal van kunstwerken zoals tunnels en bruggen. Daarbij ligt dit netwerk grotendeels in een dicht bebouwde omgeving. Dit schetst de uitdagingen van werken in dit netwerk. Hoe minimaliseer je de verstoringen tijdens aanleg en beheer? Hoe borg je dat dit werk veilig en binnen de eisen vanuit de omgeving plaatsvindt? En dan vervolgens, hoe vertaal je dit naar contracten? Bijvoorbeeld, wat laat je aan de markt en wat doe je zelf? En welke contractvorm is dan het meest passend?

 

Horvat & Partners ondersteunt publieke opdrachtgevers bij het beantwoorden van dit soort vragen, zowel in de voorbereiding (bijvoorbeeld met toetsen op ramingen), voor contractering (bijvoorbeeld via risicoanalyses van uitvoeringswijzen en analyses van aanbestedingsdossiers), als tijdens realisatie (onder andere met toetsen op planningen en prognoses).