Evaluatie wegverbredingsprojecten

In verband met problemen met de verkeersdoorstroming in de regio Oost-Nederland heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat een hoge prioriteit gegeven aan de realisatie van de drie wegverbredingsprojecten A28 Zwolle-Meppel, A12 Waterberg-Velperbroek, A50 Grijsoord-Valburg. 

 

Ter ondersteuning van de interne kwaliteitsborging van dit project heeft Horvat & Partners een audit uitgevoerd op de projectbeheersing van Rijkswaterstaat Oost Nederland. In het kader van deze audit heeft Horvat & Partners beoordeeld of (i) het projectplan in voldoende mate tegemoet komt aan de eisen gesteld in de ISO 9001 en de Werkwijzer Aanleg van Rijkswaterstaat, (ii) de organisatie en processen conform projectplan zijn geïmplementeerd. Op basis van interviews en een documentenanalyse heeft Horvat & Partners een rapportage opgesteld met aanbevelingen ten aanzien van veiligheid, organisatie, kwaliteitsborging, risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing.