Second opinion Anders Betalen voor Mobiliteit

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Horvat & Partners een second opinion uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de scope van het kilometerprijssysteem en de daaraan gekoppeld kostenraming en planning inclusief de risico-inventarisatie. Dit in verband met het voorleggen van het partiële uitvoeringsbesluit over het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) aan de Ministerraad.