Second opinion kostenraming Fietsenstalling Leidseplein

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de uitkomst van de raming van het oorspronkelijke ontwerp van een fietsenstalling aan het Leidseplein, heeft gemeente Amsterdam Horvat & Partners verzocht hierop een second opinion uit te voeren. Aandachtspunten bij de second opinion waren (i) de voor de kostenraming gehanteerde uitgangspunten, (ii) opbouw en compleetheid van de raming, (iii) gehanteerde eenheidsprijzen en hoeveelheden, (iv) gehanteerde toeslagpercentages en (v) posten onvoorzien (object en project) in relatie met het risicoprofiel. Een van de aanbevelingen uit de second opinion was het opstellen van een probabilistische raming (met inbegrip van onzekerheden en risico’s) om beter onderbouwde keuzes te kunnen maken.