Second opinion planning A27 Houten-Hooipolder

De hoge verkeersdrukte op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder zorgt bijna dagelijks voor lange files. Rijkswaterstaat wil de doorstroming van dit 47 km lange traject verbeteren door deze te verbreden. Als onderdeel van de scope vervangt RWS ook een aantal grote bruggen waaronder de Merwedebrug en Hagesteinsebrug.

 

Horvat & Partners heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een second opinion uitgevoerd om meer zekerheid te geven over de planning en de mijlpalen van het project A27 Houten Hooipolder. Hierbij lag de focus op het vervangen van de Merwede- en Hagesteinsebrug aangezien deze door RWS als het meest kritisch worden geacht op de planning.

 

We hebben deze beoordeling uitgevoerd op basis van kennis en ervaring van onze adviseurs op het gebied van doorlooptijden en uitvoerbaarheid van complexe civiele projecten. Daarbij is de haalbaarheid van de bouw- en sloopfasering van de bruggen inhoudelijk getoetst gegeven de strenge opstuwingseisen in het kader van waterveiligheid. Door het aanbrengen van een verdiepingsslag in de planning is het kritieke pad beter inzichtelijk geworden. Het uiteindelijke resultaat van de beoordeling is verwerkt in een rapport met daarin een aantal aanbevelingen om de betrouwbaarheid van de planning te verbeteren. Wij kijken terug op een prettige samenwerking met Rijkswaterstaat en zijn trots dan we hebben kunnen bijdragen aan de voorbereiding op dit imposante project.