Review op raming, planning en risicodossier ZuidAsDok

Het project ZuidasDok is een combinatie van stedelijke ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

 

In 2011 is door Horvat & Partners een eerste review uitgevoerd op de juistheid, volledigheid en consistentie van de kostenraming voor de komende besluitvorming van het project Zuidasdok. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit deze review zijn een probabilistische raming en planning opgesteld. Vervolgens is Horvat & Partners in 2012 gevraagd een tweede review uit te voeren op de probabilistische kostenraming, de planning en het risicodossier.