Audit A2 Leidsche Rijn

In opdracht van de Departementale Audit Dienst (DAD) heeft Horvat & Partners een audit uitgevoerd op het project A2 Leidsche Rijn. Bij dit project is de A2 verbreed van zes naar tien rijstroken en is een groot deel van de weg ter hoogte van Leidsche Rijn overkapt, waarmee een ‘landtunnel’ is ontstaan. 

 

Bij de audit heeft Horvat & Partners tal van aspecten beschouwd, waaronder eisen, contractering, organisatie, kwaliteit, veiligheid en omgeving. Horvat heeft als kader voor deze audit gehanteerd: de uitgangspunten zoals vastgelegd voor het project, de Regeling Grote Projecten, de Tunnelwet en andere relevante wet- en regelgeving en lessen uit andere projecten zoals de A73 tunnels. 

 

De audit heeft geresulteerd in een uiteenzetting van de geleerde lessen ten behoeve van andere projecten en aanbevelingen voor een beter beheerst proces voor de realisatie en ingebruikname van de tunnel A2 Leidsche Rijn.