Audit Stroefheidsaanpak Rijkswegen

Een factor die de veilige berijdbaarheid van Rijkswegen mede beïnvloedt is de stroefheid van het asfalt. Deze stroefheid wordt jaarlijks door Rijkwaterstaat (RWS) gemeten en naar aanleiding van deze metingen worden op de korte en lange termijn acties ingepland ter verbetering van deze eigenschap van het asfalt. 

 

Met ingang van het meetseizoen september 2009 - juni 2010 is zowel de meetmethode als de beoordeling van de meetwaarden gewijzigd. Het gevolg hiervan was dat het aantal normonderschrijdingen aanzienlijk hoger uitviel, waardoor er twijfel ontstond over de validiteit van de meetmethode. 

 

Een samenwerkingsverband tussen RWS, TU Delft en TNO is gevraagd de meetmethode te verbeteren, zowel qua proces als qua inhoud. Horvat & Partners heeft hierbij ondersteuning geboden in de vorm van een audit die heeft geresulteerd in meer inzicht in enerzijds de activiteiten die binnen Rijkswaterstaat worden uitgevoerd om de stroefheid van het Rijkswegennet op een acceptabel veiligheidsniveau te houden en anderzijds de problemen (en kansen) in dit proces. Daarnaast heeft Horvat & Partners verbetermaatregelen geformuleerd ten aanzien van onder andere de normstelling en de procesbeheersing.