Advies ramingsmethode engineeringskosten Amsterdam

In opdracht van Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam heeft Horvat & Partners een advies gegeven voor een ramingsmethode voor engineeringskosten bij projecten in de regio Amsterdam. De aanleiding van deze opdracht was de behoefte aan een meer eenduidige en transparante werkwijze voor de bepaling van deze kosten bij zowel de Gemeente Amsterdam als de Vervoerregio Amsterdam.

 

Om dit advies te kunnen geven, hebben we eerst het begrip engineeringskosten scherp gedefinieerd omdat in onze ervaring betrokken partijen verschillende interpretaties van dit begrip kunnen hebben. Ook hebben we gekeken naar hoe andere opdrachtgevende organisaties zoals Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag en ProRail dergelijke kosten vaststellen. Ten slotte hebben we voor zeven referentieprojecten in Amsterdam de gerealiseerde engineerskosten onderzocht. Dit gaf een goed beeld van de hoogte van engineeringskosten in Amsterdam en de factoren die daarop van invloed zijn.

 

Op basis van deze analyses hebben we een advies opgesteld voor een ramingsmethode voor engineeringskosten in de regio Amsterdam.