Water

Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de strijd tegen het water, maar ook als het gaat om het benutten van water, bijvoorbeeld als vaarweg of voor drinkwatervoorziening. Deze functies gaan vaak gepaard met conflicterende belangen en dragen bij aan de complexiteit van ‘natte’ infraprojecten. Hoewel onze waterinfrastructuur tot het beste van de wereld behoort, zijn er nog steeds uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme versterkingsopgave waar waterkeringbeheerders nu en ook de komende decennia volop mee bezig zullen zijn.

 

Horvat & Partners heeft een sterk track record op dit gebied. Veel van onze medewerkers hebben een achtergrond op het gebied van waterkeringen of watermanagement. Wij zijn daarom in staat binnen deze gebieden inhoudelijk te adviseren en onderzoeken uit te voeren, zoals probabilistische analyses naar de veiligheid van waterkeringen. Ook voeren wij audits en evaluaties uit op projecten en programma’s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, programma Rijkskeringen en programma KRW.