Onderzoek doekligging stormvloedkering Ramspol

In 2004 vond er een lichte aanvaring plaats van een zeilschip en een binnenvaartschip tegen een 'grote plooi' in het doek van de balgstuw te Ramspol. Om tot een goed begrip te komen van de achterliggende oorzaken van het tijdens dit incident opgetreden mechanisme hebben BAM en Waterschap Groot Salland (WGS) medio 2009 de TU Delft gevraagd een onderzoek naar de oorzaak van de problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor in te stellen. Horvat & Partners is door de TU Delft benaderd om dit onderzoek te ondersteunen. 

 

Door de TU Delft en Horvat & Partners is in de eerste plaats een notitie opgesteld waarin richting werd gegeven aan (de voorbereiding van) het testprogramma door (i) het formuleren van een onderzoeksvraag voor het testprogramma, (ii) het beschrijven van de voorgestelde testsluitingen en (iii) het beschrijven van de tijdens de testsluitingen te monitoren parameters. Op basis van deze notitie is door BAM een plan van aanpak voor praktijktesten opgesteld, wat vervolgens door de TU Delft en Horvat & Partners is gereviewd. Op basis van de resultaten van de praktijktesten is een rapportage opgesteld waarin is ingegaan op de kans op een geplooide doekligging en de maatregelen om extreme plooien in het doek te voorkomen.