Evaluatie aanbesteding Zwanenburg

Met het project Zwanenburg verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland het afvalwatersysteem in Zwanenburg. Daarvoor wordt de komende jaren de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Zwanenburg uitgebreid en gerenoveerd. De bestaande AWZI’s in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk worden vervangen door transportgemalen om zo al het afvalwater centraal in Zwanenburg te zuiveren. In maart 2022 is het project in deelcontracten aan drie aannemers gegund.

 

Het project Zwanenburg is een van de grotere en complexere projecten van Rijnland. Wel ziet Rijnland meer van dit soort grotere projecten op zich afkomen en is het bezig met een doorontwikkeling van het projectmanagement om hiervoor gesteld te staan. Om die reden heeft Rijnland aan Horvat & Partners gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de contractvoorbereiding en aanbestedingsfase van dit project met als doel lessen te trekken voor toekomstige projecten.

 

Wij hebben daartoe het feitelijke verloop van het project in kaart gebracht en van een aantal tegenvallers de grondoorzaken onderzocht. Voor ieder van deze grondoorzaken hebben we lessen geformuleerd voor toekomstige projecten van Rijnland.

 

Deze lessen gingen bijvoorbeeld over de werkwijze voor de te kiezen EMVI-criteria en de hoogte van de bijbehorende fictieve kortingen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de wijze van budgetteren van projecten en over de bijbehorende omgang met risicoreserveringen. En hebben wij aanbevelingen gedaan voor het verder inrichten van het gateproces; het proces om tijdens de verschillende fasen van een project op belangrijke peilmomenten vast te stellen of het project gereed is om een volgende fase in te gaan. Deze lessen helpen Rijnland met de verdere doorontwikkeling van het projectmanagement.