Tunnels

Tunnels zijn een belangrijke schakel in zowel het Nederlandse wegen- als spoorwegennet. Tunnels vormen niet alleen een kruising van verschillende netwerken (spoor, weg en water), maar ook van veel disciplines zoals civiel, werktuigbouw en elektrotechniek. Tegelijk eisen we in Nederland hoge prestaties aan deze tunnels ten aanzien van (aantoonbare) veiligheid en beschikbaarheid. De combinatie van deze disciplines en de hoge eisen die we in Nederland aan tunnels stellen, maakt de aanleg, renovatie en het beheer van tunnels uitdagend. Daarbij zijn dit vaak grote projecten die vraagstukken kennen ten aanzien van aanbesteding en financiering, contractering en samenwerking, en projectbeheersing.

 

Horvat & Partners kent de complexiteit van tunnels en de uitdagingen waar die publieke opdrachtgevers voor stelt. We ondersteunen onze klanten onder andere met analyses ten aanzien van veiligheid, raming en prognoses, planningen, compliance, etc.