Diverse evaluaties bij het project 2e Coentunnel

In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft Horvat & Partners diverse evaluaties bij het project Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé (2e Coentunnel) uitgevoerd. Deze evaluaties betroffen een evaluatie van het aanbestedingsproces tot aan de definitieve aanbieding van de gegadigden, een evaluatie van de financial close van het DBFM-contract met de uiteindelijke opdrachtnemer en een evaluatie van de overdracht van de 1e Coentunnel aan de opdrachtnemer.

Evaluatie van projecten in het algemeen is o.a. van belang om de bij het project opgedane ervaringskennis op een beheerste wijze te ontsluiten voor toekomstige projecten. De bij het project 2e Coentunnel uitgevoerde evaluaties waren in het bijzonder van belang omdat het project qua omvang en complexiteit voor toekomstige projecten interessant is als benchmark en omdat het gekenmerkt wordt door een aantal innovatieve onderdelen. Zo was het project het eerste project met toepassing van de Standaard DBFM Leidraad en de Standaard DBFM Overeenkomst en is het één van de eerste projecten waarbij tijdens het aanbestedingsproces gewerkt werd met een ‘concurrentiegerichte dialoog’. Daarnaast werden bij dit project de tracéprocedure en de aanbestedingsprocedure parallel doorlopen. De door Horvat & Partners uitgevoerde evaluaties hadden tot doel de hierbij geleerde lessen binnen de Rijkswaterstaat organisatie te inventariseren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen in toekomstige projecten.