Maarten van de Voort

“Kennis en ervaring zijn een license to operate. Cultuur, structuur en analyse maken het verschil om deze ten volle te kunnen benutten.”

 

Kennis en ervaring zijn belangrijke randvoorwaarden voor het welslagen van projecten. Deze komen pas echt tot hun recht als ze zijn ingebed in een cultuur gericht op vertrouwen en samenwerken, een duidelijke structuur in werkwijzen en afspraken, en worden toegepast in onderbouwende analyses.

Maarten is een geroutineerde all round lead auditor en adviseur. De afgelopen jaren heeft hij toetsen uitgevoerd en geadviseerd voor het management van de grote publieke opdrachtgevers in Nederland op een veelheid aan onderwerpen. Voorbeelden daarvan zijn: asset management en de bijbehorende financiële gegevens, projectbeheersing op programma’s en projecten, contractering en systeemintegratie van complexe infrastructuur / rollend materieel. Zijn ervaring dekt zowel droge als natte infra en zowel spoor als weg. Naast inhoudelijke audits en evaluaties heeft Maarten veel ervaring met procesmatige toetsen / certificeringstrajecten, onder meer in het kader van ISO 9001.

Maarten werkte eerder bij RAND Europe en bij zijn eigen consultancy bureau Stratelligence. Hij schreef in deze hoedanigheid meerdere publicaties op het gebied van asset management en onderhoud. Maarten studeerde Civiele Techniek in Delft.