Han Vrijling

"Ik vind het mooi om, samen met u, schijnbaar onoplosbare vraagstukken toch op te lossen. Vroeger waren dat vooral technische vraagstukken, tegenwoordig zitten er veel meer belangen aan tafel."

 

"Ik ben een in Delft opgeleide waterbouwkundige en heb de ontwikkeling van ons vakgebied vanuit de ontwerprol, de uitvoering, als opdrachtgever, als docent en als adviseur meegemaakt. Bij Rijkswaterstaat beleefde ik een prachtige tijd toen we samen de Oosterscheldekering bouwden. Zoals we vroeger projecten aanpakten en problemen oplosten, dat gaat tegenwoordig niet meer. Er zitten nu veel meer belangen aan tafel. Dat maakt het werk er voor de uitvoerende mensen er niet makkelijker op, maar wel interessanter."

Han Vrijling is commissaris bij Horvat & Partners. Hij is emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft en een bekend gezicht in de internationale waterbouwkunde. Er zijn weinig mensen die de de wereld van de civiele techniek kennen vanuit zo veel invalshoeken en met de mate van expertise zoals Han. Dit maakt Han tot een veelgevraagde vraagbaak om te sparren over de meest technisch complexe projecten en risico’s. Dit doet Han op zowel managementniveau als op de werkvloer. Ook maakt Han regelmatig deel uit van (beoordelings)commissies. Zo was hij onder andere adviseur van het project Noord/Zuidlijn als lid van de commissie Veerman en later als project-commissaris.

Han was lid van de Raad van Arbitrage en voorzitter van de stichting Postacademisch Onderwijs (PAO). Han is opgeleid als ingenieur aan de TU Delft én als econoom in Rotterdam en werkte bij Rijkswaterstaat aan een van Nederlands grootste publieke werken, de Deltawerken, waar hij onder andere nauw betrokken was bij het ontwerp en de realisatie van de Oosterscheldekering en de Maeslantkering.