Anneroos Brussee

Meerwaarde creëren door een combinatie van een mensgerichte en technische aanpak”

 

“De infrastructuursector komt steeds vaker voor uitdagingen te staan met een grote maatschappelijke impact. Adviseurs van Horvat & Partners leveren een waardevolle bijdrage aan complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken in de civiele techniek. Door een doelgerichte en gestructureerde probleemanalyse komen we tot de kern van het probleem en formuleren we in combinatie met bestaande kennis en nieuwe inzichten concrete aanbevelingen om de opdrachtgever verder te helpen op de korte en lange termijn. Het is daarbij essentieel om naar de opdrachtgever te luisteren en de context te begrijpen. De combinatie van dit menselijke aspect en de zichtbare complexiteit van projecten maakt het werk bij Horvat & Partners voor mij uitdagend en interessant.”

Anneroos is cum laude afgestudeerd op het gebied van waterbouwkunde en overstromingsrisico’s aan de TU Delft. Ze houdt van complexe probleemstellingen en werkt aan diverse onderwerpen binnen Horvat & Partners. Daarbij komen haar analytische vaardigheden goed van pas. Anneroos is kritisch en doortastend, maar ook toegankelijk en pragmatisch.