Rob Theunissen

"Voor mij is de uitdaging om veelzijdige vraagstukken terug te brengen tot de kern en opdrachtgevers verder te helpen met een heldere analyse"

 

“De werkzaamheden bij Horvat spreken mij aan vanwege de afwisseling en de veelzijdigheid binnen de brede infrasector. Ik zie het als uitdaging om gezamenlijk met alle betrokkenen, maar met oog voor de verschillende belangen, de relevante invalshoeken van een vraagstuk te bekijken en waar nodig diep in de materie te duiken om tot een heldere analyse te komen. Vraagstukken met een grote technische component en risico-afwegingen vind ik daarbij het mooist.”

Rob is een analytische denker, rustig en vasthoudend, die doorzet om de gevraagde antwoorden te vinden. Bij Horvat & Partners werkt Rob voornamelijk aan veiligheidsvraagstukken, technisch inhoudelijke analyses en adviezen, risicoprofielen van civieltechnische projecten,  toetsen prognose eindstand, audits en projectevaluaties. Rob studeerde civiele techniek in Delft in de richting waterbouwkunde en probabilistisch ontwerp.