Matthijs Prevaes

“Projecten bij Horvat zijn vaak veelzijdig en complex, en daardoor ook zeer interessant. De kern van de vraagstukken is meestal civieltechnisch van aard, maar de oplossingen vereisen vaak een bredere blik. Dit is een fijne afwisseling met de vakspecifieke kennis van de universiteit. Naast dat de projecten interessant zijn, is het ook mooi om te zien dat het werk dat je hier doet een directe maatschappelijke impact heeft.”

 

Matthijs is cum laude afgestudeerd als waterbouwkundig ingenieur aan de TU Delft. Zijn afstudeeronderzoek ging over risicoaversie binnen overstromingsrisicobeheer. Bij Horvat heeft hij de afgelopen anderhalf jaar onder andere gewerkt aan het verbeteren van het capaciteitsmanagement binnen Rijkswaterstaat, een toets van het model dat gebruikt wordt voor de implementatie van ERTMS en een technisch advies over golfklapbelastingen op de bruggen van de Afsluitdijk. De komende periode zal hij zich bezig houden met het opstellen van een safety case voor ontsporing door wind op de HSL Zuid en een audit op het investeringsplan van drinkwaterbedrijf Vitens. Naast zijn werk als adviseur bij Horvat studeert Matthijs door voor zijn tweede master in econometrie aan de Erasmus Universiteit.