Matthijs Prevaes

“Projecten bij Horvat zijn vaak veelzijdig en complex, en daardoor ook zeer interessant. De kern van de vraagstukken is meestal civieltechnisch van aard, maar de oplossingen vereisen vaak een bredere blik. Dit is een fijne afwisseling met de vakspecifieke kennis van de universiteit. Naast dat de projecten interessant zijn, is het ook mooi om te zien dat het werk dat je hier doet een directe maatschappelijke impact heeft. Zo ondersteun ik momenteel een adviseur die werkt aan het verbeteren van het capaciteitsmanagement binnen Rijkswaterstaat. Een project dat een zichtbare impact heeft en waarbij zowel mijn civiele als econometrische achtergrond van pas komen.”

 

Matthijs is student consultant bij Horvat & Partners. Daarbij ondersteunt hij de adviseurs in de lopende projecten. Deze ondersteuning is breed en bestaat onder andere uit data- en documentenanalyse, verslaglegging van interne en externe interviews en werksessies, en verscheidene interne functies. Naast zijn werk bij Horvat volgt Matthijs een opleiding Waterbouwkunde aan de TU Delft en een opleiding Econometrie aan de Erasmus universiteit Rotterdam.