Marijn de Rooij

“Projecten bij Horvat herhalen zich nooit, maar door voldoende kennis en ervaring rijmen zij vaak wel”

 

“Het werk bij Horvat & Partners is gevarieerd en uitdagend. Bij het uitvoeren van onze projecten is een gedegen civieltechnische achtergrond van belang, maar spelen ook financiële, organisatorische en projectmanagement aspecten een rol. Het toepassen van technische en financiële vaardigheden naast coöperatieve en communicatieve vaardigheden is een rode draad in mijn werk. Deze combinatie maakt mijn adviseursrol ontzettend interessant. Daarbij heeft ieder project van Horvat een uniek karakter. Dat maakt dat mijn analytische vaardigheden keer op keer worden getest. Naast het uitvoeren van goede analyses, is ook het duidelijk rapporteren en communiceren van bevindingen en adviezen essentieel voor een succesvol project. Vooral de directe samenwerking met en feedback van senior adviseurs helpen om mijzelf hier constant in te blijven verbeteren.”

Marijn heeft zijn master in de waterbouwkunde en watermanagement gehaald aan de TU Delft. Zijn afstudeeronderzoek stond in het kader van het Integraal Riviermanagement (IRM). Voor dit programma van Rijkswaterstaat heeft hij zich verdiept in het functioneren van de rivier de Maas op het gebied van scheepvaart, hoogwaterveiligheid en drinkwatervoorziening. In dit onderzoek heeft hij specifieke technische details uitgelicht zonder de systeemwerking van de rivier uit het oog te verliezen. Bij Horvat werkt hij onder andere aan het uitvoeren van audits op het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam.