Marijn de Rooij

“Mijn werk bij Horvat & Partners is gevarieerd en uitdagend. De projecten die ik uitvoer vragen een mix van civieltechnische en analytische vaardigheden, en van samenwerkings-en communicatieve vaardigheden. Deze combinatie maakt mijn adviseursrol ontzettend interessant. Daarbij is ieder project van Horvat uniek waardoor ik uitgedaagd wordt te kijken welke elementen uit eerdere projecten ik kan toepassen op een nieuwe context. En organisaties te helpen met een concreet advies of oordeel. De directe samenwerking met en feedback van klanten en mijn collega’s helpen om mijzelf hier constant in te blijven verbeteren.”

 

Marijn heeft zijn master in de waterbouwkunde en watermanagement gehaald aan de TU Delft. Bij Horvat werkte hij onder andere aan de toetsing van een groot tunnelprogramma, heeft van verschillende projecten de kostenramingen getoetst, en meegewerkt aan de beoordeling van het asset management en de daaruit voorvloeiende instandhoudingskosten van Rijkswaterstaat.