Siirilotta Moonen

“Civiele techniek, met name waterbouwkunde, interesseerde me altijd al. Bij Horvat & Partners krijg ik de kans hier helemaal in te duiken. En niet alleen in de technische, maar ook in de financiële en organisatorische aspecten. In de breedte van de vragen die me hier worden voorgelegd, kan ik mijn analytische en academische vaardigheden kwijt en mezelf persoonlijk en inhoudelijk verder ontwikkelen.”

 

Siirilotta Moonen heeft de MSc Hydraulic Engineering afgerond aan de TU Delft, met als track-specialisatie ‘Hydraulic Structures’. Haar specialisatie zorgt voor een doortastende, technische blik op de relevante vraagstukken van vandaag, zoals de huidige stand van zaken rond waterveiligheid en waterkerende constructies. Daarnaast zet ze zich ook graag in voor andere civieltechnische projecten, zoals het toetsen van een programma aanpak of probabilistisch design.