Orson Tieleman

"De kunst is de details te begrijpen om de hoofdlijn te beheersen."

 

“Bij Horvat werk ik aan complexe, non-routine vraagstukken, waarbij mijn klanten van me verwachten dat ik uit veel informatie in een relatief korte tijd tot de kern kom. Mijn promotieonderzoek aan de TU Delft vraagt nog meer diepte en technische uitdagingen om te zetten in nieuwe oplossingen. Juist deze combinatie van komen met goed onderbouwde praktisch uitvoerbare oplossingen en het doen van fundamenteel onderzoek houdt mij scherp om kritisch te analyseren, en praktisch uitvoerbare aanbevelingen te doen. Dat ik daarmee kan bijdragen aan enkele van de grootste civieltechnische projecten in Nederland, is heel inspirerend.”

Orson is cum laude afgestudeerd op het gebied van waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij is analytisch sterk, nauwkeurig en resultaatgericht. Bij Horvat & Partners heeft hij gewerkt aan diverse technisch inhoudelijke adviezen, toetsen prognose eindstand, second opinions op kostenramingen en toetsen op aanbestedingsdossiers en risicoprofielen van civieltechnische projecten.

Bij zijn promotieonderzoek werkt Orson aan het ontwikkelen van een ontwerpmethodiek voor het dynamische gedrag van sluisdeuren. Dit doet hij onder andere in samenwerking met het project Afsluitdijk, dat behoefte heeft aan meer inzicht in trillingen door golfklappen en van de pompen in de spuisluizen.