Evaluatie ingenieursdiensten

Het Project Renovatie Bruggen omvat het versterken en/of vervangen van veertien stalen bruggen waarvan het rijdek ten gevolge van vermoeiing een kortere levensduur heeft. De inkoopstrategie van het project gaat uit van een grote inzet van de markt bij de voorbereiding en uitvoering. Voor de acht vaste stalen bruggen is de engineering uitbesteed aan de combinatie Royal Haskoning/ARUP. Deze combinatie werkt samen met Rijkswaterstaat als managing contractor (MC). Het contract betreft de volledige keten van inspectie, berekening, ontwerp, raming, contract opstellen, contract begeleiden en opstellen instandhoudingsplannen van renovatie. Op basis van financiële incentives wordt de MC geprikkeld om optimalisaties (lagere kosten en/of minder hinder) in het ontwerp en tijdens de uitvoering te realiseren.

 

Vanwege het innovatieve karakter van deze contract- en samenwerkingsvorm heeft Rijkswaterstaat  Horvat & Partners gevraagd een evaluatie uit te voeren. De evaluatie resulteerde in een lijst met geleerde lessen, op basis van de ervaringen uit het Project Renovatie Bruggen, maar ook ervaringen uit andere projecten waarbij Rijkswaterstaat opdrachtgeverstaken door marktpartijen liet invullen. Daarnaast heeft Horvat & Partners aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen en de contractering en de samenwerkingsvorm die daarbij hoort.