Onderzoek Proces Vergunningverlening V250 (Fyra)

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Horvat & Partners een onderzoek uitgevoerd naar het vergunningverleningsproces van de V250 (Fyra), dit naar aanleiding van het afbestellen van de treinen door NS. Het onderzoek spitste zich in de eerste plaats toe op de algemene inrichting van het vergunningverleningsproces voor nieuwe treinstellen en de uitvoering van dit proces voor de V250. Daarnaast is gekeken naar de mogelijke afwijkingen van het gevoerde proces van de wettelijke voorschriften. Ten slotte is ingegaan op de mate waarin het voorgeschreven toelatingsproces en de voorgeschreven technische vereisten voldoende waarborgen bieden voor veilige en betrouwbare voertuigen.

 

Op 30 januari 2014 heeft toenmalig staatsecretaris Wilma Mansveld ons onderzoeksrapport van het vergunningverleningsproces van de V250 (Fyra) treinen aan de Tweede Kamer gestuurd.