Second opinion kostenraming PHS Delft

Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft tot doel om de capaciteit van het spoor te vergroten, zodat er meer reizigerstreinen kunnen rijden op de drukste trajecten in de brede Randstad. In het kader van dit programma is besloten om de frequentie van reizigerstreinen op de corridor Rijswijk – Rotterdam te verhogen naar acht intercity’s en zes sprinters per uur per richting. In het project PHS Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail het spoor op dit traject geschikt voor deze frequentieverhoging. De werkzaamheden bestaan onder meer uit: een spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid, de afbouw van de tweede tunnelbuis te Delft, spoorse aansluitingen (o.a. op het DSM-terrein) en de realisatie van bruggen en onderdoorgangen.

 

Tijdens de voorbereiding op de uitvoeringsbeslissing (MIRT-3) van het project heeft Horvat & Partners een second opinion uitgevoerd op de kostenraming, het risicodossier en de (probabilistische) planning. De hoofdvraag voor deze second opinion luidde: is de geactualiseerde kostenraming volledig en realistisch (ten behoeve van het nemen van een uitvoeringsbeslissing). De second opinion had als achterliggend doel het geven van inzicht in de betrouwbaarheid van deze raming. Horvat & Partners heeft de second opinion uitgevoerd in de vorm van een quick scan; een beoordeling op hoofdlijnen met enkele meer diepgaande steekproeven op de meest risicovolle onderdelen.