Contra Expertise Tram Maastricht

Het Vlaams Gewest, de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht werken samen om een tramverbinding te realiseren tussen Hasselt en Maastricht. Dit is onderdeel van een groter OV-programma, geïnitieerd door De Lijn, om de structuur van het openbaar vervoer in Belgisch en Nederlands Limburg te versterken.

 

Meermaals zijn er wijzigingen aangebracht in het geplande tracé tussen Hasselt en Maastricht, met name op het Nederlandse deel van de lijn. Afgelopen jaren zijn er verschillende bestemmingsplannen opgesteld in opdracht van de gemeente Maastricht. In het laatste bestemmingsplan uit 2017 is de eindhalte van de tramlijn voorzien in het stadscentrum van Maastricht. Eerder was er nog sprake van een kruising met de Maas en een eindhalte bij station Maastricht, zodat de tramlijn de OV-knooppunten in de regio direct met elkaar zou verbinden.

 

Een inwoner van Maastricht heeft een procedure voor de Raad van State aangespannen tegen de gemeente Maastricht die via een bestemmingplan een tramlijn vanuit Hasselt wil aanleggen door de stad. Deze procedure is aangespannen omdat er mogelijk een betere alternatieve route is, die eindigt bij station Maastricht en over de spoorbrug loopt. De gemeente heeft deze route als onhaalbaar afgewezen op basis van argumenten uit het z.g. Attica rapport.

 

Horvat & Partners is gevraagd om een contra expertise uit te voeren op dit rapport. Hierbij hebben we de argumenten die in het rapport worden aangedragen opnieuw beoordeeld o.b.v. de meest recente beschikbare informatie. De argumenten waren technisch, juridisch en logistiek van aard. In een notitie hebben we onze analyse van de argumenten beschreven. Op basis hiervan hebben we enkele argumenten als niet valide of deels valide beoordeeld. Vervolgens hebben we enkele aanbevelingen gedaan om te komen tot een meer integrale vergelijking tussen de verschillende varianten.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten