Oorzaakanalyse onderbesteding op BOV-werkzaamheden ProRail

ProRail is de infrastructuurbeheerder van het Nederlands spoorwegsysteem en ontvangt daarvoor jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met behulp van deze subsidie voert ProRail de benodigde beheer-, onderhoud en vervangingen (BOV) van de spoorweginfrastructuur uit. De financiering wordt verstrekt op basis van jaarlijkse prognoses van ProRail Asset Management, volgend uit de prognoses van de individuele projecten.

 

De afgelopen jaren is er sprake geweest van onderbesteding op de BOV werkzaamheden van ProRail: er is minder geld uitgegeven aan BOV werkzaamheden dan aan subsidie is aangevraagd. Naast het feit dat dit financieringsresultaat structureel lijkt, wordt het tevens pas laat in het jaar zichtbaar in prognose- en realisatiecijfers. Dit zijn ongewenste ontwikkelingen, aangezien ProRail en haar stakeholders hoge eisen stellen aan de financiële voorspel- en betrouwbaarheid van ProRail.

 

De directie van ProRail heeft daarom de behoefte uitgesproken om een analyse naar grondoorzaken van de onderbesteding uit te voeren, onder leiding van een onafhankelijke partij. Een gecombineerd projectteam onder leiding van Horvat & Partners heeft in samenwerking met ProRail medewerkers in een kort tijdsbestek op basis van documentenanalyse, interviews en ‘expert opinion’ een analyse gedaan naar deze grondoorzaken.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten