Audit ProRail meerjarenreeksen

ProRail is de infrastructuurbeheerder van het Nederlands spoorwegsysteem en ontvangt daarvoor jaarlijks een vergoeding van 1 miljard van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met behulp van deze financiering en de eigen inkomsten voert ProRail het onderhoud en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur uit. De financiering wordt verstrekt op basis van de meerjarenreeksen (lange termijn prognoses) van ProRail, volgend uit de asset management-systemen.

 

Om de drie jaar vraagt het ministerie een externe audit van ProRails meerjarenreeksen, inclusief een audit op de asset management-systemen. Deze audit bestaat uit twee delen: i) regelmatige controle van de financiële cijfers en inventarisatie van elk achterstallig onderhoud en ii) het identificeren van kostenbesparende maatregelen om onderhoudskosten structureel te verlagen.

 

Horvat & Partners heeft in samenwerking met PwC en LeighFisher deze audit in 2015 uitgevoerd. De audit is in een periode van zes maanden op locatie bij ProRail uitgevoerd. Het auditrapport is opgeleverd aan het ministerie, en in september 2015 aan de Tweede Kamer. Uit de audit volgde dat de meerjarenreeksen valide zijn en dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud van structurele aard. Wel werden structurele verbeteringen in vermogensbeheer geïdentificeerd. Daarnaast werden verschillende correcties op de meerjarenreeksen doorgevoerd en is een aantal kostenbesparende maatregelen, in de technische, commerciële (kostenstructuur en inkoop) en organisatorische domeinen geïdentificeerd.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten