Evaluatie Beheer en instandhouding Betuweroute

In de periode 2008 tot en met 2015 heeft Keyrail de Betuweroute geëxploiteerd in opdracht van haar aandeelhouders (Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail). Vanuit beheer en instandhouding gezien is de beheerperiode door Keyrail te classificeren als dynamisch. Zo was er niet alleen sprake van een groot aantal verbeter-, ombouw- en uitbreidingsactiviteiten, maar brachten deze activiteiten ook diverse uitdagingen met zich mee vanwege nieuwe technieken die daarbij zijn toegepast op de Betuweroute.

 

Per 1 juli 2015 is de exploitatie van de Betuweroute door Keyrail beëindigd en is dit door ProRail overgenomen. Vanwege deze beëindiging had Keyrail de behoefte aan een objectieve evaluatie en vaststelling van: i) de wijze waarop Keyrail het beheer en de instandhouding in de periode van 2008 tot en met medio 2015 heeft georganiseerd, ii) de activiteiten die Keyrail in dit kader heeft uitgevoerd en iii) de resultaten die dat heeft opgeleverd. Daarbij werd ook gevraagd om eventuele aandachtspunten te benoemen voor het beheer en de instandhouding van de Betuweroute in de toekomst. Horvat & Partners heeft deze evaluatie medio 2015 uitgevoerd.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten