Audit prognose eindstand Spoorzone Delft

Het project Spoorzone Delft betreft de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft en omvat onder meer de aanleg van een uit twee tunnelbuizen bestaande spoortunnel met ondergronds station. Inmiddels is de aanleg van de eerste van de twee voorziene tunnelbuizen gereed. Deze is sinds februari 2015 in gebruik voor reizigersvervoer.

 

Verschillende factoren hebben er toe geleid dat de kosten van het project hoger uit lijken te gaan vallen dan begroot. Gevolg is dat ProRail een aanvullende subsidie voor het project Spoorzone Delft aanvraagt bij het Ministerie van I&M. Het Ministerie heeft om deze reden ProRail gevraagd een nieuwe prognose eindstand voor Spoorzone Delft te bepalen en Horvat & Partners gevraagd om deze geactualiseerde prognose eindstand te beoordelen.

 

Het doel van de uitgevoerde audit was het verkrijgen van een oordeel over de betrouwbaarheid van de vernieuwde prognose eindstand van het project Spoorzone Delft. Horvat & Partners heeft binnen deze opdracht de prognose eindstand van het project Spoorzone Delft beoordeeld, inclusief de bijbehorende kostennota, het risicodossier en de planning (fasering).

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten