Second opinion Ombouw Amstelveenlijn

Horvat & Partners voerde een second opinion uit op de kostenraming en het risicodossier behorende bij het schetsontwerp voor de Ombouw Amstelveenlijn voor de stadsregio Amsterdam. Het doel van de second opinion was om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de uitkomst van de raming van het project.

 

De Amstelveenlijn (lijn 51) is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio Stadsregio Amsterdam. De lijn is echter niet afgestemd op het groeiend aantal reizigers. Daarom zal de huidige tramlijn worden omgebouwd, zodat deze betrouwbaarder, sneller en comfortabeler wordt. De Stadsregio Amsterdam heeft voor de ombouw een schetsontwerp en kostenraming laten opstellen van de voorkeursvariant. In maart 2013 beslist de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam definitief over het tracé van de Amstelveenlijn.

 

Horvat & Partners heeft een beoordeling op hoofdlijnen uitgevoerd op de meest risicovolle onderdelen van kostenraming en risicodossier. Onderdeel van de beoordeling waren een documentenanalyse en een interview met de ontwerpleider en kostenramer. De beoordeling van de raming heeft plaatsgevonden op basis van expert judgement, waarbij als naslagwerk gebruik is gemaakt van een database met voor tramlijnen gehanteerde eenheidsprijzen.

 

Mede op basis van de beoordeling door Horvat & Partners heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 12 maart 2013 de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten