Second opinion kostenraming Verdiepte ligging Vught

Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft tot doel de frequentie van reizigerstreinen op de belangrijkste corridors in Nederland te verhogen. Voor de corridor Amsterdam - Eindhoven is besloten om de frequentie te verhogen naar zes intercity’s en twee tot zes sprinters per uur per richting in combinatie met vier goederenpaden per richting. Eén van de projecten die deze frequentieverhoging mogelijk maakt, is het realiseren van een verdiepte ligging van het spoor in Vught. Ter voorbereiding op het Ontwerp-Tracébesluit van dit project heeft ProRail een kostenraming opgesteld. Het Ministerie van IenW, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught wilden als gezamenlijke opdrachtgevers van het project graag meer zekerheid over de kwaliteit van deze kostenraming.

 

In dit kader hebben wij in opdracht van het Ministerie van IenW een second opinion op de kostenraming van ProRail uitgevoerd. We hebben het referentie-ontwerp en fasering voor de verdiepte ligging geanalyseerd en onze inschatting van de kosten en risico’s ervan vergeleken met de inschatting van ProRail. Naar aanleiding daarvan hebben we de kwaliteit van de kostenraming aan de hand van diverse aspecten beoordeeld (zoals onder meer opzet, volledigheid van de geraamde scope, onderbouwing van de gehanteerde hoeveelheden en eenheidsprijzen en de kwaliteit van het risicodossier). De resultaten van de second opinion zijn verwerkt in een update van de kostenraming, die door de opdrachtgevers van het project Verdiepte ligging Vught als basis voor besluitvorming is gehanteerd.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten