Anne Douwes

 

Als student consultant ondersteun ik de adviseurs van Horvat & Partners in verschillende projecten. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het uitvoeren van data- en documentenanalyses, verslaglegging van interviews en werksessies, en verscheidene andere interne functies. Op dit moment assisteer ik bijvoorbeeld bij het verbeteren van het capaciteitsmanagement (personeel, inhuur en materieel) binnen Rijkswaterstaat. Daarvoor voer ik data-analyses uit om het bestaande strategisch capaciteitsmanagement-model te herzien.

Mijn werk als student consultant doe ik naast mijn studie Waterbouwkunde aan de TU Delft (een vervolg op mijn bachelor Civiele Techniek). De analytische skills en specifieke vakkennis die ik in mijn studie heb opgedaan, zijn van nut voor mijn werk als student consultant. Andersom biedt dit werk ook een mooie aanvulling op mijn studie. Het is een unieke kans om bewuster te worden op zakelijk en commercieel vlak en om persoonlijke vaardigheden zoals zelfstandigheid en flexibiliteit verder te ontwikkelen. Verder vind ik het vooral leuk dat het werk, anders dan bij de meeste studieopdrachten, direct een impact heeft op de praktijk.