Matthijs Boon

"Wat me drijft is het verbinden van theorie en praktijk en met concrete adviezen onze opdrachtgevers in korte tijd verder helpen. Dit staat centraal in mijn werk bij Horvat & Partners: het zijn kortlopende opdrachten, over de gehele breedte van de civiele techniek, vaak met strategisch belang voor de opdrachtgever.”

 

Matthijs is een van de senior consultants van Horvat & Partners. Hij houdt zich onder meer bezig met de onderzoeken, analyses en toetsen op processen, kosten, risico’s en veiligheidsvraagstukken. Hij heeft ervaring met zowel brede, multidisciplinaire vraagstukken, als met diepgaande, specialistische onderzoeken. Dit binnen de hele breedte van de civiele techniek: van spoor tot water en van wegen tot civiele constructies. Matthijs is gewend om te werken in een (politiek) gevoelige context.

Matthijs is pragmatisch, analytisch sterk en werkt doelgericht. Hiermee is hij in staat in korte tijd onze opdrachtgevers inzicht te geven in de voorgelegde problematiek .

Matthijs zijn achtergrond ligt op het gebied van waterveiligheid. Hij is afgestudeerd in waterbouwkunde aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en werkte daarna vijf jaar bij een ingenieursbureau op het gebied van waterveiligheid. Hij heeft daardoor ervaring met toetsing en ontwerp van waterkeringen en met probabilistische overstromingsrisicoanalyses. Dat stelt hem in staat om bij de grote Nederlandse waterbouwkundige projecten opdrachtgevers te adviseren over zowel technisch inhoudelijke vraagstukken als over de contractuele en beheersmatige aspecten.