Alain Kooiman

“Door je klant en de uitdagingen waar hij/zij voor staat echt te willen begrijpen, goed te luisteren, door te vragen, een goed onderbouwde feitelijke analyse en een open, eerlijke, maar respectvolle communicatie kan je echt het verschil maken en toegevoegde waarde creëren.”

 

Alain is een ervaren adviseur en (project)manager. Doordat hij zich inmiddels al meer dan 20 jaar beweegt in de wereld van grote, complexe infrastructurele werken en utiliteitsbouwprojecten, als adviseur van zowel publieke als private opdrachtgevers, en ook als projectmanager eindverantwoordelijk is geweest voor enkele van deze projecten, kan hij zich goed inleven in de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor gesteld staan. Doordat hij naast een academisch civieltechnische en bedrijfskundige opleiding ook een coachingsopleiding heeft voltooid, beschikt hij naast een enorme ervaring ook over een brede kennisbasis, die hij inzet als senior consultant.

Alain vindt het leuk om zich vast te bijten in complexe, multidisciplinaire vraagstukken of projecten, waarbij meerdere partijen met verschillende belangen een rol spelen. Zijn kracht is niet alleen dat hij snel weet door te dringen tot de kern/inhoud van het probleem/project, maar ook snel zicht heeft op de context en het (politieke) krachtenveld waarbinnen het vraagstuk of het project zich afspeelt. Daardoor heeft hij snel de kansen en risico’s in beeld. Door een inhoudelijk goed onderbouwd verhaal, een persoonlijke benadering en een gezonde dosis humor weet hij zowel op de werkvloer als op directieniveau mensen mee te nemen en dingen gedaan te krijgen.