David de Loor

“Eens in de zoveel tijd vraagt een risicoanalyse echt om diepgang. Die analyses vragen om fundamenteel begrip van techniek, statistiek en kansrekening maar leveren vervolgens inzicht in maatregelen die echt de kern van die risico’s beheersen."


“De projecten bij Horvat & Partners vind ik uitdagend en gevarieerd. In de risicoanalyses die we uitvoeren op infrastructurele projecten, kan ik mijn ei uit mijn studies Civiele Techniek en Econometrie kwijt en het beste van beide werelden combineren. Buiten deze exacte kant, trekt de sociale kant van de projecten me; het mensenwerk. De diversiteit van zowel de technische als organisatorische vraagstukken zorgen dat ik altijd uitgedaagd en met enthousiasme onze opdrachtgevers oplossingen kan bieden.”  

David de Loor is adviseur bij Horvat & Partners. Hij is afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Civiele techniek en aan de Erasmus universiteit Rotterdam aan de faculteit Erasmus School of Economics. In Delft is hij als waterbouwkundige afgestudeerd op de invloed van extreme belastingen op waterstandslijnen in dijken. In Rotterdam is hij als econometrist afgestudeerd op ‘style timing’-investeringsstrategieën.