Maartje Godfroy

"De optimale oplossing voor complexe vraagstukken bereik je alleen door samen te werken."

 

"Bij Horvat werken is een combinatie van het oplossen van complexe kwesties en het toepassen van inhoudelijke civieltechnische kennis. Dat zorgt voor uitdagend en afwisselend werk waarbij we steeds de praktische toepasbaarheid van een oplossing in de gaten houden. Samen met mijn collega’s werk ik aan grote civieltechnische projecten in Nederland. Tijdens mijn studie waterbouwkunde heb ik geleerd om kritisch na te denken en uiteenlopende vraagstukken analytisch en gestructureerd te benaderen. De laatste jaren van mijn studie ben ik me meer gaan verdiepen in (statistische) data-analyse en het berekenen en beoordelen van risico’s, wat goed aansluit bij mijn werk bij Horvat."

Maartje is adviseur bij Horvat & Partners en afgestudeerd op het gebied van waterbouwkunde en overstromingsrisico’s aan de TU Delft. Ze is goed in staat tot systematische analyses van uiteenlopende onderwerpen. Tijdens haar afstuderen heeft Maartje meegewerkt aan een onderzoek van de TU Delft naar de overstroming van Houston als gevolg van de orkaan Harvey.