Audit Ruimte voor de Rivier

In 2011 heeft Horvat & Partners ondersteuning geboden bij een audit op het programma Ruimte voor de Rivier. Doel van deze audit was om te toetsen of de doelstellingen van het programma gerealiseerd konden worden met de beoogde projecten en of deze doelstellingen realiseerbaar zijn binnen het ter beschikking gestelde budget en de beschikbare tijd, rekeninghoudend met de risico’s van het programma. Onderzoeksvragen bij deze audit hadden betrekking op tijd, geld, risico’s en beheersmaatregelen maar ook de organisatie, contracten met marktpartijen en de relatie met de omgeving.