Beoordeling Alternatieve oplossingen bedrijfsbrandweer Kijfhoek

In opdracht van ProRail en gemeente Zwijndrecht is door Horvat & Partners een beoordeling uitgevoerd van de geschiktheid van maatregelen als (geheel of gedeeltelijk) alternatief voor het inrichten van een bedrijfsbrandweer op het emplacement Kijfhoek. De geschiktheid van de alternatieven is vergeleken met het veiligheidsniveau volgens de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer en het algemeen geaccepteerd Veiligheidsniveau. 

 

Horvat & Partners heeft deze alternatieven getoetst aan een specifiek voor deze opdracht geformuleerd toetsingskader ten aanzien van onder andere geografische toepasbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, deskundigheid en kosten en baten.