Raamovereenkomst Auditdiensten ondertekend voor het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (10/12/2020)

 

Afgelopen vrijdag op 4 december hebben Horvat & Partners en Metro en Tram Amsterdam de Raamovereenkomst Auditdiensten ondertekend voor het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA).

 

Het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

De gemeente Amsterdam moet haar tunnels per 1 mei 2019 laten voldoen aan de nieuwe tunnelwetgeving (Warvw). Het programma AWA is opgezet met twee hoofddoelstellingen: 1) het op zo kort mogelijke termijn laten voldoen van het gehele tunnelsysteem aan de tunnelwetgeving zodat veiligheid en beschikbaarheid zijn geborgd en 2) het creëren van een robuuste basis voor toekomstbestendig beheer en onderhoud van het integrale tunnelsysteem zodat veiligheid en beschikbaarheid ook in de toekomst zijn geborgd.

Binnen het programma AWA worden de Piet Heintunnel en de Arenatunnel gerenoveerd, wordt de Michiel de Ruijtertunnel aangepast en wordt een nieuwe verkeerscentrale gerealiseerd die de Amsterdamse tunnels gaat bedienen en bewaken.

 

De Raamovereenkomst

De overeenkomst betekent de start van een strategische samenwerking waarin Horvat & Partners de komende jaren Metro en Tram op dit programma gaat ondersteunen met audits, reviews en evaluaties. We zijn uitermate trots op dit resultaat, temeer omdat Metro en Tram via deze overeenkomst het vertrouwen in ons stelt hen te helpen met het behalen van de doelstellingen van het programma. Wij worden niet alleen gevraagd om toetsen uit te voeren, maar deze zelf in belangrijke mate ook te richten op de meest risicovolle onderdelen van het programma.

De raamovereenkomst werd ondertekend in een digitaal overleg. Theo van Bekkum (algemeen directeur van Metro en Tram bij de gemeente Amsterdam) en Maarten van de Voort (directeur van Horvat & Partners) lichten in dit overleg het belang van de samenwerking toe. Theo van Bekkum kijkt uit naar de samenwerking en de inzet van Horvat & Partners om de organisatie te verstevigen en de uitvoering glansrijk te voltooien.
 

news