Adviseur aan het woord (08/10/2019)

Maartje Godfroy is nu anderhalf jaar adviseur bij Horvat & Partners en vertelt hoe het is om bij Horvat te werken.

 

Waarom ben je bij Horvat & Partners gaan werken?

In Delft heb ik Civiele Techniek gestudeerd. Het is een uitdagende en afwisselende studie: civiele techniek is een breed vakgebied, maar je krijgt ook de mogelijkheid om op punten waar je interesse ligt, de diepte in te duiken, zeker tijdens je master. Je leert analytisch denken en problemen gestructureerd oplossen.

Bij Horvat doen we projecten over de hele breedte van de civiele techniek. Ook varieert de aard van de opdracht van audit tot onderzoek en van second opinion tot statistische analyse. Het afwisselende en technisch inhoudelijke werk sprak me aan, zeker in combinatie met het teamverband waarin we werken. Daarbij kan ik de opgedane kennis en vaardigheden uit mijn studie goed gebruiken. Verder wilde ik liever bij een kleinschalig bedrijf werken, dat betekent minder bureaucratie, een flexibele werksfeer en veel eigen verantwoordelijkheid.

 

Wat was je tot nu toe je favoriete project?

Moeilijk kiezen, ik heb veel leuke en interessante projecten gedaan! Eén van de leukste projecten was het opstellen van een advies voor beheerders van waterkeringen. Daarin onderzochten we hoe het effect van voorlanden bij dijken kan worden meegenomen in de veiligheidsbeoordeling van dijken. Dit sloot goed aan bij mijn afstudeeronderzoek, waarin ik o.a. onderzoek heb gedaan naar de invloed van begroeide voorlanden op overstromingsrisico’s.

Een ander interessant project was het beoordelen van de onderbouwing van de meerjarige instandhoudingsbudgetten van ProRail. Dit betrof veel verschillende techniekvelden, zoals railbouwkunde, geotechniek en installatietechniek. Het ging ook om grote budgetten, gefinancierd uit publieke middelen. Ik vond het leerzaam om inzicht te krijgen in de opbouw van de lange termijn budgetten van ProRail en de verschillende techniekvelden. Daarnaast konden we (ikzelf ook) echt toegevoegde waarde leveren met onze aanbevelingen, waarmee ProRail in staat zal zijn om betere inschattingen te maken van de te verwachten kosten in hun meerjarenonderhoudsbegroting. 

 

Hoe ziet een normale werkdag eruit?

Ik ben niet degene die als eerste op kantoor is… liever werk ik aan het einde van de dag wat langer door. Gelukkig zijn we vrij in het indelen van onze agenda, als de projecten maar volgens afspraak en op niveau worden uitgevoerd. Meestal werk ik aan drie of vier projecten tegelijk, dus het vergt soms wat planningsvaardigheid om de verschillende projectplanningen en mijn interne taken op elkaar aan te laten sluiten.

Het grootste deel van de tijd ben ik bezig met projectwerk, dat kan van alles zijn, zoals documenten- of data-analyse, overleg met collega’s of het schrijven aan een rapport. De projectwerkzaamheden voer ik hoofdzakelijk uit op ons eigen kantoor. Ik vind het prettig dat ik niet hele dagen bij een opdrachtgever hoef te zitten, maar samen met mijn collega’s op ons kantoor kan werken. Natuurlijk heb ik wel regelmatig afspraken bij de opdrachtgever: om de voortgang van de opdracht te bespreken, om informatie op te halen door het houden van interviews of voor werksessies met de opdrachtgever. Ik denk dat ik gemiddeld drie van de vijf dagen afspraken heb. Dit kan overal in het land zijn, maar de laatste tijd vaak in Utrecht, omdat daar enkele van onze opdrachtgevers gehuisvest zijn.

Een ander deel van de tijd gebruiken we bij Horvat voor interne taken, ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het kennisbeheer van ons kantoor. Andere collega’s, al naar gelang hun interesse, voeren het IT-beleid, beheren de bedrijfsfinanciën of doen de werving van nieuwe collega’s. Zo dragen we allemaal bij aan de bedrijfsvoering.

news