Kasper promoveert aan de TU Delft (26/11/2018)

Op 26 november 2018 verdedigde Kasper Lendering met succes zijn proefschrift getiteld ‘Advancing methods for evaluating flood risk reduction measures’ aan de Technische Universiteit te Delft. Kasper ontwikkelde methoden om de betrouwbaarheid van (innovatieve) maatregelen tegen overstromingen te kwantificeren. Zo ontwikkelde hij een methode om de betrouwbaarheid van tijdelijke waterkeringen te kwantificeren, rekening houdend met menselijk en logistiek falen. Kasper ontwikkelde hiernaast een methode om de faalkans van regionale keringen te kwantificeren, rekening houdend met de dagelijkse belasting vanuit boezemsystemen,  onzekerheden in grondwaterstand bij regenval en verkeersbelasting. Hij maakte hierbij gebruik van de techniek Faalkans updating (bewezen sterkte) om rekening te houden met het geringe verschil tussen dagelijkse en extreme waterstanden op boezems.

news