Maartje start bij Horvat (01/04/2018)

Maartje Godfroy versterkt sinds maart dit jaar het team van Horvat & Partners. Maartje is afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek. Voor haar afstudeeronderzoek heeft zij de effectiviteit van natuurlijke oplossingen in het verlagen van het overstromingsrisico door golfdemping onderzocht voor de Galveston Bay (Verenigde Staten).

Maartje zal ons team versterken met haar expertise op het gebied van waterveiligheid en risicoanalyse. In haar eerst maand bij Horvat heeft zij gewerkt aan een onderzoek naar de engineeringkosten voor de Gemeente Amsterdam en een probabilistische analyse ten behoeve van de kostenraming Meerjarenprogramma Geluidsanering voor Rijkswaterstaat en ProRail.

Maartje, van harte welkom bij Horvat & Partners!

news