Kasper Lendering

“Bij het adviseren binnen het multidisciplinaire karakter van civieltechnische projecten is het doorgronden van de details, zonder de kern van het vraagstuk uit het oog te verliezen, essentieel”

 

“Bij het adviseren binnen de gehele breedte van de civiele techniek is het van belang om expertise uit verschillende disciplines op een pragmatische wijze te combineren. Projecten bij Horvat & Partners hebben naast een civieltechnisch invalshoek vaak ook een financiële, juridische of beleidsmatige component. Het adviseren binnen deze multidisciplinaire omgeving maakt het werken bij Horvat & Partners zo mooi.”

Kasper is sterk in het analyseren van complexe vraagstukken binnen de gehele breedte van de civiele techniek. Hij is bijvoorbeeld ervaren met vraagstukken op gebied van waterveiligheid, waterbouwkundige constructies en constructief ontwerp. Kasper is in staat om binnen het multidisciplinaire karakter van civieltechnische projecten de details te doorgronden, zonder de kern uit het oog te verliezen. Daarbij is Kasper communicatief sterk; hij kan resultaten op een informatieve en heldere manier presenteren en zo opdrachtgevers verder helpen.

Kasper werkt bij Horvat & Partners voornamelijk aan audits en evaluaties van kostenramingen en contracten, waterveiligheidsvraagstukken en (onderzoek van) veiligheidsincidenten. Na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft promoveerde Kasper op het gebied van waterveiligheid en probabilistisch ontwerp van waterkeringen onder de titel: ‘Advancing methods for evaluating flood risk reduction measures’. Hij onderzocht hierin onder andere de bijdrage van noodmaatregelen en tijdelijke waterkeringen aan preventie van overstromingen in het rivierengebied in Nederland.