Stefanie Nanninga

"Horvat en Partners levert een waardevolle bijdrage aan het succesvol verlopen van civiele infrastructuurprojecten. Dit soort projecten zijn constant onderhevig aan klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat maakt het werk niet alleen impactvol, maar ook uitdagend en gevarieerd. Als student consultant ondersteun ik de adviseurs bij deze projecten door het uitvoeren van analyses, verslaglegging en diverse interne taken. Op deze manier kan ik hier zowel civieltechnische praktijkervaring opdoen als veel leren op organisatorisch en financieel vlak."

 

Stefanie, afgestudeerd op het gebied van waterbouwkunde en oceanografie aan de TU Delft, werkt tijdelijk als student consultant bij Horvat en Partners. Ze gebruikt haar analytische vaardigheden en creativiteit het liefst om bij te dragen aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Zo werkte ze voor haar afstudeeronderzoek aan een numeriek model om meer inzicht te krijgen in Antarctische ijs-oceaan interactie en zeespiegelstijging.